Vandringsleder runt Virserumssjön och Hjorten med utgångspunkten från semesterbyn.
Virserumsleden och Hjortleden följs åt i 6 km och delar sedan på sig. Virserumsleden är cirka 9 km och Hjortleden 19 km. Båda lederna tar dig genom skog, kuperat landskap och förbi sjöar.

En enklare broschyr över leden finns att hämta på Hultsfreds Turistinformation

Alkärrets naturreservat

Alkärrets naturreservat

Alkärret är en av våra mest artrika skogsmiljöer, och är populär bland grodor, salamandrar och andra vattenlevande växter.

Tack vare den goda näringstillgången och de varierande fuktighetsförhållandena finns här ett 40-tal mer eller mindre hotade arter. Kärrsilja, kalla och kabbeleka är några av de örter som trivs här.

Alkärret är en ovanligt näringsrik sumpskog. Anledningen till detta är en liten bakterieliknande strålsvamp. Denna svamp ger upphov till knölbildningar i alens rötter och omförvandlar luftens kväve till sin tillväxt. Detta drar alen nytta av och får genom bakterierna ett näringstillskott. Överskottet på kväve gör att alen är det enda svenska trädslag som har råd att fälla gröna blad.

Typiskt för alkärret är de socklar som träden växer på. Dessa syns tydligt vid lågvatten. Alsocklarna är viktiga platser. Allra minst för skalbaggar och andra insekter som gärna övervintrar där. Här finns även mindre hackspett, grönsångare och gärdsmyg.

Upptäck

2019-09-11T09:52:39+02:00